ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANALİZ PORTALI 
                                     

UİAP Kongre Bildiri Kitabı